top of page

About

manda 12.jpg

רונן הלוי מומחה וחלוץ בתחום האקוסטיקה החכמה, אקוסטיקה מעוצבת, אקוסטיקה לתחום המוזיקה ואיזון נקודות האזנה קריטיות.

הידע המיוחד נצבר מלמידה מתמדת, מחקר ופיתוח, תרגול וניסוי, ראיונות ותקשורת עם מומחים בתחומם.
הידע האקוסטי והניסיון המעשי שנצבר ועולה בעשרות מונים על הידע שאפשר לרכוש במוסדות לימוד מוצע לענפי הבניין והתעשיה, לעיצוב משרדים ושטחי מסחר, למבני ציבור ולמגזר הפרטי.

השירותים ניתנים תחת בקיאות בתקנות מכון התקנים, חוק התכנון והבניה, הנחיות בניה ירוקה, תקנות המשרד להגנת הסביבה, הוראות משרד החינוך ותקן הדיור הממשלתי, בכל הקשור לבינוי אקוסטי.

ספק משרד הביטחון ומשרדי ממשלה נוספים, עיריות ומועצות.

בשל השילוב המיוחד של ידע רלוונטי, של ניסיון שטח עשיר בתכנון ובביצוע, ושל עמידה בקדמת הפיתוח הטכנולוגי, שימשתי גם כמרצה - בעל מקצוע מומחה במכללת הנגב ספיר, מכללת כנרת, BPM, מיוזיק, בי"ס אסכולות של האוניברסיטה הפתוחה, קורסים פרטיים ומערכי לימוד מוזמנים. אני מלמד אקוסטיקה, פסיכו אקוסטיקה, אקוסטיקה אדריכלית ואקוסטיקה שימושית.

bottom of page