top of page

רעש בתעשייה ובמפעלי עיבוד וייצור נפוץ מאד.
משרד העבודה מציב תקנים ומחייב פיקוח על רמת רעש מזיק אשר עלול לפגוע בשמיעת העובדים ואף שכנים הנחשפים לרעש.

גדילת הערים והתפתחות אזורי תעשיה מקצרים את המרחקים בין מוקדי רעש בתעשייה לבתי מגורים. מפעלים אשר נשמעים בבתי מגורים חייבים לעמוד בנוסף לתקני משרד העבודה ומשרד הבריאות גם בתקני הגנת הסביבה בנושא רעש במגורים, כלומר ברעש נמוך בהרבה.

פתרונות להשתקת רעש תעשייתי חייבים לבוא מהבנה מעמיקה של אופן תפקוד המיכון,
הם חייבים לאפשר פעולה תקינה, תפקוד פונקציונלי, תפעול שוטף, שינוע וגישה לשירות.

רק יועץ וותיק ומנוסה, המכיר תהליכי יצור, מיכון תעשייתי ואוטומציה יוכל לתת את מענה הפתרון הנכון והמותאם ספציפית למקור הרעש ולמאפייניו.
ניסיון עשיר בתעשייה ובתעשייה ביטחונית מאפשר לי לתת מענה מותאם ומדויק לכל מתאר תעשייה ומיכון.

bottom of page